Streven naar evenwicht...       

Streven naar evenwicht.


Overlastbestrijding.

Het is al een hele stap om iets wat NATUUR is,  te bestempelen met het woordje: "overlast". 

Het voelt vaak onmenselijk de natuur met "overlast" te bestempelen, toch is het meestal ook  positief dat deze zaken aangepakt kunnen worden.  Heel vaak heeft namelijk niet enkel de mens "last" van dit overaanbod, maar ook de natuur loopt hierdoor helaas vaak stroef! Door bijvoorbeeld cultuurvolgers (bv kraaiachtigen) te bestrijden kunnen de "cultuurvluchters" ook weer terug meer ontwikkelen. 

De meest voorkomende voorbeelden van overlast die u kan ervaren wanneer de aantallen niet meer in evenwicht zijn: kraaien, kauwen, eksters, Vlaamse gaaien, meeuwen, ratten, muizen, mollen, spreeuwen, vossen, everzwijnen, konijnen,....

Maar ook exoten/ overig wild moeten best bestreden worden voordat de aantallen toenemen, dit om onze lokale fauna en flora te beschermen omdat de natuur dit helaas niet eigenhandig kan oplossen. Kijk maar naar verwilderde stadsduif, nijlgans en de wasbeer in Vlaanderen.

Heeft u verwilderde katten rond lopen of is er een nest kittens gedropt, en wilt u voorkomen dat deze de lokale fauna en flora verstoren/ vernielen. Neem dan spoedig contact met ons op! Ook deze mogen wettelijk heel het jaar door gevangen worden en vervolgens naar het asiel worden gebracht.

Al bent u een gemeente met een kraaienoverlast, een bedrijf met duivenoverlast of een particulier waarbij een vos u pluimvee niet met rust laat? 

Neem vrijblijvend contact met ons op! Dan zoeken we naar een geschikte oplossing voor uw probleem...                                             

En helpen u graag bij het papierwerk, zodat u probleem op een wettelijke manier kan aangepakt worden.

 

Het voordeel aan effectief bestrijden is dat het probleem zich niet kan verplaatsen. Ook wordt alles wat bruikbaar is geconsumeerd, en laten we niets verloren gaan!

Extra info:

* Cultuurvluchters = Dieren die zich niet kunnen aanpassen aan de steeds toenemende bevolking. Groen landschap wordt steeds meer beton, hagen en dekking verdwijnen, de landbouw wordt intensiever,.... Hun leefgebied wordt dus steeds kleiner. En dit terwijl de "cultuurvolgers", meestal de predators, wel kunnen omgaan met de mens. Hun leefgebied is dus groter. En zijn dus zo nog sterker! Met alle gevolgen van dien. 

bv. De Patrijs, cultuurvluchter : Dit zijn akkervogels die nood hebben aan insecten en kleine landschapselementen, en een predator bestand dat in evenwicht is! Landbouw wordt steeds grootschaliger, landschapselementen verdwijnen. Percelen worden groter en worden veel intensiever gebruikt. Ook zijn er steeds minder insecten, iets wat noodzakelijk is voor het groottrekken van juvenielen. Door het grote aanbod van reigers, everzwijnen, marters, vossen, roofvogels, ratten, katten, loslopende honden, rechtbekken, .... worden helaas vele nesten geroofd. Of de kuikens gevonden en verslonden. Hun aantallen kunnen dus met moeite toenemen zonder beheer.  En dat terwijl dat van hun vijanden enkel in aantal toenemen!

De vos, cultuurvolger: Dit is een hoofdpredator die bijna geen natuurlijke vijand heeft. Eten is er ook in overvloed, wanneer ze het niet snel genoeg uit de natuur kunnen halen gaan ze gewoon een kippenwei leegroven. Ze maken dus goed gebruik van de mens. En kweken zowel tussen de mens als in onze natuur. Ook maken ze nuttig gebruik van de landbouw, ze eten zelfs de maaislachtoffers die gevallen zijn onder de cultuurvluchters lekker op. Ze worden dus steeds sterker en sterker met alle gevolgen van dien.


In een ideale wereld zou de natuur zichzelf in evenwicht houden. Wanneer er te weinig prooidieren zouden zijn, komen er namelijk minder roofdieren groot. Dit doordat er te weinig eten te vinden is voor het groot trekken van de jonge roofdieren. Zo zou het roofdieren bestand krimpen, waardoor de prooidieren de kans kregen om te groeien in aantal. En zo zou het steeds afwisselend elkaar in evenwicht houden. Helaas is hier geen spraken meer van, en zien we de prooidieren in aantal afnemen of zelfs uitsterven en de predators heel makkelijk in aantal toenemen! 


Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie!