Streven naar evenwicht...       

Streven naar evenwicht.

Wildbeheer

Het nemen van maatregelen om de wildstand te reguleren noemen we wildbeheer. Wild is een term uit de wereld van de jacht en omvat een vanuit biologisch oogpunt deel uit van de fauna.
De term faunabeheer drukt beter uit wat de moderne beheerder voor ogen staat. Traditioneel dient het wildbeheer twee ogenschijnlijk tegenstrijdige doelen: het voorkomen van schade door wild aan vee en gewassen, en het verkrijgen van een goede en zo gezond mogelijke wildstand is de hedendaagse jacht.

Tevens is elk stukje vlees dat uit het wild kan benut worden (zonder dat het bestand van deze diersoort hier nadelige gevolgen van ondervindt) een vermindering in de massaproductie. En draag je bij aan een gezonder evenwicht waarbij meer biodiversiteit gecreëerd wordt.

Omdat we eenmaal al eeuwen lang vleeseters zijn,  en de beperkte natuur die we nog hebben in evenwicht moeten houden. Staan wij volledig  achter correct wildbeheer. En kunnen u hierbij ook van dienst zijn.

Hiervoor kan een goede observatie gecombineerd met een wapen de sleutel bieden. Maar zeker ook onze Roofvogels kunnen u hier in de meeste gevallen van dienst zijn. Het voordeel om Roofvogels in te schakelen bij het beheer van bijvoorbeeld een konijnen populatie, is dat het bestand kleiner wordt, maar sterk blijft. Zo zal een roofvogel altijd zijn natuurlijke eigenschap gebruiken, en de zwakste prooien eerst te kiezen! 

Nog een groot voordeel is dat er geen minimum oppervlakte verreist is, voor de jacht met roofvogels.  Ook is valkrij sneller maatschappelijk aanvaard omdat er spraken is van een natuurlijk fenomeen. Valkerij kan in tegenstelling tot het wapen, wel ingezet worden op publieke locaties. (Kerkhoven, industrie, dorpskernen,...) 

Maar ook met het wapen kan Wingscale u van dienst zijn.

Meer info? Neem snel contact...